Chính Sách Bảo Mật của Liên Minh Chiến Thần

chinh-sach-bao-mat-cong-game

Chào mừng bạn đến với Liên Minh Chiến Thần! Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web và game của chúng tôi.

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Khi bạn tham gia Liên Minh Chiến Thần, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

  • Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, ngày sinh, và địa chỉ IP.
  • Thông tin thanh toán: Khi mua hàng trong game, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bên thứ ba.
  • Dữ liệu hoạt động: Thông tin về cách bạn sử dụng và tương tác với game bài đổi thưởng và trang web.

2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  • Xử lý giao dịch và gửi thông báo liên quan đến tài khoản và giao dịch của bạn.
  • Giao tiếp với bạn về các cập nhật, thông báo bảo mật, và hỗ trợ khách hàng.
  • Phát hiện và ngăn chặn gian lận cũng như các hoạt động bất hợp pháp khác.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với:

  • Các công ty con và đối tác liên kết để cung cấp dịch vụ.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  • Cơ quan thực thi pháp luật hoặc khi cần thiết để tuân thủ yêu cầu pháp lý.

4. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép. Tuy nhiên, không có hệ thống nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

5. Quyền Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, và xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã chơi Liên Minh Chiến Thần!